HkTruongTon.Com

Mốc ủng hộ

HkTruongTon - CÁC MỐC QUYÊN GÓP ỦNG HỘ SERVER


LƯU Ý : Các mốc quyên gốp đã được tính toán kỹ lưỡng và đã Cộng Dồn của các mốc trước

Các Vật Phẩm quà quyên góp điều có tỷ lệ drop trong game thông qua các Sự Kiện và Drop Từ QUÁI ra (ngoại Trừ Chí Tôn Phù - Bùa Đổi Tên)

Bạn có thể chọn theo ý bạn nạp 400k lấy 4 gói 100k (A hoặc B) v.v.v

Gói Thông tin Thông tin Thông tin Thông tin Thông tin
100K A Áo Choàng X1 X1 X1 CTP + Danh hiệu trong game X1 PILL Áo Choàng Tháng
100K B Áo Choàng X1 X1 20% X1 25% X1 mèo tài phú 10 giờ
500K Áo Choàng X5 X5 20% X5 25% X5 mèo tài phú 10 giờ X1 NHT KC+1
1tr Áo Choàng X12 X12 20% X12 25% X12 mèo tài phú 10 giờ X2 NHT KC+1
2tr Áo Choàng X25 X25 20% X25 25% X25 mèo tài phú 10 giờ X4 NHT KC+1
5tr Áo Choàng X65 X65 20% X65 25% X65 mèo tài phú 10 giờ X12 NHT KC+1
Quy Đổi 1 X1 NHT KC+1 Được phép đổi X1 Trứng Pet Thần thú
Quy Đổi 2 X1 NHT KC+1 Được phép đổi Bùa Đổi Tên
Quy Đổi 3 X1 NHT KC+1 Được phép đổi X1 NHT MM3%
Quy Đổi 4 X1 NHT KC+1 Được phép đổi Vé Vip Thử nghiệm nhân phẩm 1h của bạn
Quy Đổi 5 X1 NHT KC+1 Được phép đổi Hỗ trợ đổi 1 Vũ Khí Từ Char này qua char khác
PILL Áo Choàng Thuộc tính Clvc 5%, +500HP, + 300MP, KC+3 (30 ngày)
PILL Mèo Tài Phú 10 giờ Thuộc tính +100HP, +10% GOLD, +10% DROP

Tặng Kèm Khi bạn nạp mốc 500k lên sẽ được tặng 1 gói 100k A hoặc B.

Quy Đổi: Khi bạn sở hữu được viên nht kc+1 có thể liên hệ AD đổi những hỗ trợ ghi trên.

Thông tin Ngân hàng:

    - Ngân hàng Sacombank
    - Tên tài khoản: Nguyễn Quốc Thịnh
    - Số tài khoản: 070109138744
    - Chi nhánh: Hồ Chí Minh
    - Nội dung ghi tên Nhân vật
Chú Ý: Sau khi chuyển khoản bạn inbox fanpage báo AD để được hồi âm nhanh hơn...