HkTruongTon.Com

Mốc ủng hộ

Các Mốc ủng Hộ tùy lòng hảo Tâm

Thông tin Ngân hàng:

    - Ngân hàng Sacombank
    - Tên tài khoản: Nguyễn Quốc Thịnh
    - Số tài khoản: 070109138744
    - Chi nhánh: Hồ Chí Minh
    - Nội dung ghi tên Nhân vật
Chú Ý: Sau khi chuyển khoản bạn inbox fanpage báo AD để được hồi âm nhanh hơn...