HkTruongTon.Com

TOP 10 TLC

Thành Tích Thế Lực Chiến

Chính Phái

Hạng Nhân vật Cấp Thắng Thua
1 PhiThienVu 141 1 2
2 ThangQue1 142 0 1
3
4
5
6
7
8
9
10

Tà Phái

Hạng Nhân vật Cấp Thắng Thua
1 DreamSweet 146 2 0
2 1Hit 144 2 0
3 MingGe 138 0 1
4
5
6
7
8
9
10