HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 DaoKiemTieu Đao khách 141 Tà phái 1,573,150 SogChetViBan
2 NgHaiDuong Đao khách 136 Tà phái 124,620 TinhHuynhDe
3 zLem Đao khách 135 Tà phái 113,640 NoHope1
4 DaoDao Đao khách 135 Chính phái 141,540 TinhHuynhDe
5 CapoCaMap Đao khách 134 Chính phái 123,700 HacPhongHoi
6 YaoYao Đao khách 133 Tà phái 78,400 PhanThietAE
7 DaoCheDau Đao khách 131 Chính phái 69,480 Chưa vào
8 TumLumHit Đao khách 130 Tà phái 72,420 LechLaLiem
9 Janetlam Đao khách 129 Tà phái 51,360 Chưa vào
10 MaxShi Đao khách 128 Tà phái 70,180 ThienDuSon
11 MaDao Đao khách 128 Chính phái 71,940 PaRiClup
12 Anh15 Đao khách 128 Chính phái 65,040 PaRiClup
13 Akylon Đao khách 127 Chính phái 57,520 TieuNgao
14 Nautilus Đao khách 126 Chính phái 73,440 MuaTuyetRoi
15 DaoTa4 Đao khách 126 Tà phái 68,980 TieuNgao
16 DaoTa2 Đao khách 126 Tà phái 69,500 TieuNgao
17 DaoTa3 Đao khách 126 Tà phái 70,300 TieuNgao
18 ConCho Đao khách 124 Chính phái 51,940 Chưa vào
19 daoc Đao khách 124 Chính phái 51,340 PhanThietAE
20 daocat Đao khách 124 Tà phái 51,660 ThienDuSon
21 SiuNhanPink Đao khách 124 Tà phái 62,640 Chưa vào
22 NhatBeBong2 Đao khách 124 Tà phái 43,800 HoaBinhAE
23 Newbie Đao khách 123 Tà phái 72,100 TinhHuynhDe
24 BabyDao Đao khách 122 Tà phái 35,080 PlayBoy
25 Duybo1 Đao khách 122 Tà phái 33,620 PlayBoy
26 Duybo3 Đao khách 121 Tà phái 32,240 PlayBoy
27 Mitsubishi Đao khách 121 Tà phái 33,240 BeDeGuild
28 thichduthu Đao khách 121 Tà phái 88,840 TieuNgao
29 LINDAVan Đao khách 121 Chính phái 37,660 MuaTuyetRoi
30 linhnhi Đao khách 121 Tà phái 35,220 TinhHuynhDe

Trang 1 của 9 | 1 | 2 | 3 |