HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 HoKimYen QS 134 Tà phái 191,790 SogChetViBan
2 LeeSin QS 131 Tà phái 112,500 Nat1
3 QuyenSu QS 128 Tà phái 43,240 404NotFound
4 GaTre QS 127 Tà phái 82,600 PhanThietAE
5 zBuiThom QS 127 Chính phái 48,240 PhanThietAE
6 DaoGo QS 127 Chính phái 116,480 PlayBoy
7 DamSml QS 126 Chính phái 63,300 TramCam
8 Zues QS 122 Tà phái 50,980 Nat1
9 BeAnChay QS 120 Chính phái 25,080 Nat1
10 blackbi QS 118 Chính phái 21,960 85Club
11 BeNa QS 116 Tà phái 47,360 Chưa vào
12 ThEnD QS 109 Chính phái 11,780 Chưa vào
13 Copper QS 109 Chính phái 4,280 Chưa vào
14 Saitama QS 105 Tà phái 4,480 PlayBoy
15 MakeLove QS 104 Chính phái 9,900 Chưa vào
16 iQuyenVuong QS 95 Tà phái 500 Chưa vào
17 BigBoobSi QS 94 Chính phái 3,920 Chưa vào
18 OnePuchMan QS 81 Tà phái 2,600 Chưa vào
19 MaThanVuong QS 81 Tà phái 2,540 Chưa vào
20 xyexyefun QS 69 Chính phái 1,300 Chưa vào
21 BaoPhe09 QS 68 Chính phái 880 Chưa vào
22 TracPham QS 67 Chính phái 120 Chưa vào
23 cothamdeovenha QS 62 Chính phái 240 Chưa vào
24 ThuocDietCo QS 61 Tà phái 280 Chưa vào
25 QuyenSuBanHanh QS 57 Tà phái 60 Chưa vào
26 BeBi QS 49 Tà phái 140 Chưa vào
27 NoO6 QS 48 Chính phái 40 Chưa vào
28 ShiSha QS 46 Tà phái 320 Chưa vào
29 LyTieuLong QS 41 Tà phái 40 Chưa vào
30 SaiTayMa QS 37 Tà phái 60 Chưa vào

Trang 1 của 2 | 1 | 2 |