HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 MingGe Diệu yến 151 Tà phái 1,357,600 Nat1
2 NhueLanhNgoc Diệu yến 148 Chính phái 1,316,250 SogChetViBan
3 Linh Diệu yến 146 Tà phái 212,930 Chưa vào
4 DieuThiYen Diệu yến 144 Chính phái 97,780 PaRiClup
5 HunterVN Diệu yến 144 Chính phái 154,890 SogChetViBan
6 Right Diệu yến 143 Chính phái 214,200 SogChetViBan
7 Kurena Diệu yến 143 Tà phái 163,960 SogChetViBan
8 DaYe Diệu yến 142 Tà phái 216,180 SogChetViBan
9 Shaw Diệu yến 140 Chính phái 263,500 SogChetViBan
10 DungPKEm Diệu yến 140 Tà phái 120,880 Nat1
11 ZhaoMing Diệu yến 140 Chính phái 51,940 Chetcmnd
12 DuYu Diệu yến 139 Tà phái 151,060 Chưa vào
13 GARUNG Diệu yến 139 Chính phái 109,800 SogChetViBan
14 OcCho Diệu yến 138 Chính phái 120,100 DakMil
15 Ruby Diệu yến 138 Tà phái 93,380 MuaTuyetRoi
16 QuanSipVang Diệu yến 138 Tà phái 85,920 Nat1
17 FuckGirl Diệu yến 138 Chính phái 115,460 Nat1
18 MikKy Diệu yến 138 Tà phái 139,100 TinhHuynhDe
19 XongPhim Diệu yến 138 Chính phái 75,800 Chưa vào
20 Logicc Diệu yến 138 Chính phái 109,080 Chưa vào
21 mUbAnCUNG1995 Diệu yến 138 Chính phái 115,560 anhemnhabbe3
22 BeKhoeBeNgoan Diệu yến 138 Chính phái 14,960 Chưa vào
23 Hannhiks Diệu yến 138 Chính phái 7,100 Chưa vào
24 dieumyks Diệu yến 138 Chính phái 7,060 Chưa vào
25 Lop5 Diệu yến 138 Tà phái 3,540 Chưa vào
26 Lop6 Diệu yến 138 Tà phái 3,540 Chưa vào
27 Lop7 Diệu yến 138 Tà phái 3,540 Chưa vào
28 Lop8 Diệu yến 138 Tà phái 3,540 Chưa vào
29 LilHunter Diệu yến 138 Chính phái 39,460 Chưa vào
30 linhlinh Diệu yến 138 Chính phái 39,220 HacHoangBang

Trang 1 của 14 | 1 | 2 | 3 |