HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 NhueLanhNgoc Diệu yến 142 Chính phái 315,260 SogChetViBan
2 Kurena Diệu yến 139 Tà phái 142,820 SogChetViBan
3 HunterVN Diệu yến 138 Chính phái 166,980 SogChetViBan
4 Linh Diệu yến 138 Tà phái 111,060 SogChetViBan
5 Shaw Diệu yến 138 Tà phái 208,060 SogChetViBan
6 AnhTaMao Diệu yến 137 Chính phái 223,580 Chưa vào
7 MocQueAnh Diệu yến 137 Chính phái 188,800 SogChetViBan
8 SexyLover Diệu yến 137 Chính phái 183,660 SogChetViBan
9 test3 Diệu yến 136 Chính phái 252,990 SogChetViBan
10 Right Diệu yến 136 Chính phái 167,180 SogChetViBan
11 DauDauNo1 Diệu yến 135 Tà phái 202,520 Slayers
12 BaTre Diệu yến 135 Chính phái 119,580 Nat
13 ADCary Diệu yến 133 Chính phái 109,060 SaiGon
14 BaoCaoSuOK Diệu yến 133 Chính phái 125,920 SololVing
15 HipHopNeverDie Diệu yến 133 Tà phái 100,320 SogChetViBan
16 TrucVanST Diệu yến 132 Chính phái 224,320 HuyenVu
17 TayYen Diệu yến 132 Tà phái 62,900 Slayers
18 CucRangBo01 Diệu yến 132 Tà phái 68,120 HuyenVu
19 SiuNhanBac Diệu yến 131 Chính phái 118,840 TinhHuynhDe
20 TiBuom Diệu yến 131 Tà phái 81,940 HomelessGI
21 Hannhi Diệu yến 131 Tà phái 138,920 MuaTuyetRoi
22 DieuMy Diệu yến 131 Tà phái 133,860 MuaTuyetRoi
23 LilArrow Diệu yến 131 Chính phái 55,220 SogChetViBan
24 OcCho Diệu yến 131 Chính phái 169,020 DakMil
25 BoTao Diệu yến 131 Tà phái 62,380 Chưa vào
26 SnakeEye Diệu yến 130 Chính phái 87,140 SogChetViBan
27 GietHet Diệu yến 130 Tà phái 66,080 Nat1
28 TigerAmazon Diệu yến 130 Tà phái 81,340 AmazonCLB
29 RinNguyen Diệu yến 130 Tà phái 79,120 Chưa vào
30 DuConXom Diệu yến 130 Chính phái 114,140 Chưa vào

Trang 1 của 10 | 1 | 2 | 3 |