HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 3

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 KungFu Cung thủ 150 Tà phái 1,270,880 Nat1
2 Thing Cung thủ 148 Tà phái 3,533,040 SogChetViBan
3 TrungNo Cung thủ 148 Chính phái 1,213,020 PaRiClup
4 DreamSweet Cung thủ 146 Tà phái 1,188,170 SogChetViBan
5 LichKich Cung thủ 145 Tà phái 242,720 Nat1
6 CoHangThe Cung thủ 145 Tà phái 1,041,090 Nat1
7 BIBO Cung thủ 141 Chính phái 142,960 SogChetViBan
8 PsCamCung Cung thủ 139 Tà phái 103,750 SogChetViBan
9 SexyLover Cung thủ 139 Chính phái 263,520 SogChetViBan
10 yyyaaa Cung thủ 138 Chính phái 143,020 Nat
11 RauMuong Cung thủ 138 Chính phái 155,440 Nat1
12 ConTienNe Cung thủ 138 Tà phái 25,160 Chưa vào
13 TrungHi Cung thủ 138 Chính phái 104,780 PaRiClup
14 KiemTien Cung thủ 138 Tà phái 213,800 SogChetViBan
15 ThanXa Cung thủ 138 Tà phái 105,180 Chưa vào
16 KNTino03 Cung thủ 138 Tà phái 103,520 Chưa vào
17 HIVO Cung thủ 138 Tà phái 87,260 PaRiClup
18 Liliana Cung thủ 138 Chính phái 8,260 Chưa vào
19 BanChimTuBe Cung thủ 138 Chính phái 114,600 anhemnhabbe3
20 Yhaoie Cung thủ 138 Tà phái 100,020 Chưa vào
21 OniChan Cung thủ 138 Chính phái 49,320 Chưa vào
22 KimChi Cung thủ 137 Tà phái 257,260 Slayers
23 FamGai2 Cung thủ 128 Chính phái 61,320 Chưa vào
24 NhiNhi Cung thủ 128 Chính phái 64,500 PhanThietAE
25 CungTaz Cung thủ 126 Chính phái 68,900 TieuNgao
26 QueNhiii Cung thủ 126 Chính phái 128,020 Nat
27 MiChau Cung thủ 126 Tà phái 23,060 HaNoiI
28 Black Cung thủ 125 Tà phái 53,540 Chưa vào
29 Watermelon Cung thủ 120 Tà phái 103,660 Chưa vào
30 choithoi Cung thủ 120 Tà phái 101,880 Chưa vào

Trang 1 của 6 | 1 | 2 | 3 |