HkTruongTon.Com

TOP LEVEL - TOP Tân Thủ Tháng 2

Đao | Kiếm | Thương | Cung | Đại phu | Thích khách | Cầm sư | HBQ | DHL | QS | Diệu yến | Tử hào
STT Name Hệ Phái Cấp Thế Lực Võ Huân Bang Hội
1 BoyPetty DHL 137 Chính phái 164,860 TinhHuynhDe
2 PrtyyBoy DHL 137 Tà phái 174,440 TinhHuynhDe
3 TiChuot DHL 134 Tà phái 216,280 HomelessGI
4 RauLang DHL 134 Chính phái 147,820 Nat1
5 ZzDamHoaLienzZ DHL 131 Tà phái 71,600 Chưa vào
6 OneeChan DHL 130 Chính phái 38,900 Chưa vào
7 KiemTien DHL 128 Tà phái 170,280 famthoihkpk
8 DiemCoco DHL 127 Chính phái 56,320 TieuNgao
9 vTvipTv DHL 124 Tà phái 68,000 Nat
10 TieuYeu DHL 123 Tà phái 61,500 dasdasd
11 SaTi DHL 122 Tà phái 23,140 ThienDuSon
12 SoLuuHuong DHL 122 Tà phái 56,640 Slayers
13 ccccc DHL 121 Chính phái 26,080 85Club
14 ddddd DHL 120 Chính phái 26,180 85Club
15 bbbbb DHL 118 Chính phái 14,140 85Club
16 Arthas DHL 117 Chính phái 29,320 YanghoVui
17 skullpi DHL 117 Tà phái 15,900 PhanThietAE
18 Rose DHL 116 Chính phái 51,740 Chưa vào
19 BoslLee DHL 115 Tà phái 26,600 AmazonCLB
20 yyyiii DHL 115 Chính phái 26,040 Nat
21 CutGa DHL 113 Chính phái 5,860 PlayBoy
22 SaKasi DHL 112 Tà phái 10,900 PhanThietAE
23 TieuHongTran DHL 112 Chính phái 18,500 HongHung
24 NhocPin DHL 112 Chính phái 25,620 Chưa vào
25 DamDamCoNuong DHL 110 Chính phái 17,740 Chưa vào
26 Hoa9x DHL 108 Tà phái 6,440 Chưa vào
27 PhamH0a DHL 107 Tà phái 5,480 AmazonCLB
28 LilKnight DHL 106 Chính phái 5,500 MuaTuyetRoi
29 Vinbii DHL 106 Tà phái 3,480 Chưa vào
30 Ace2 DHL 105 Chính phái 4,460 Chưa vào

Trang 1 của 14 | 1 | 2 | 3 |